Betrokken partner

In mijn advies- en begeleidingswerk werk ik het liefst vanuit de filosofie van Procesadvisering (E. Schein). Basisprincipe van deze aanpak is dat de consultant zich niet opstelt als “expert” die van buitenaf een diagnose maakt en een oplossing aanreikt, maar als partner om samen met u de vraag en de mogelijke antwoorden of oplossingen te verkennen. Ik breng hierbij mijn know-how in HR, leren en ontwikkeling in, maar u blijft expert m.b.t. uw eigen organisatiecontext, meer dan ik als adviseur ooit kan zijn. Bovendien blijken oplossingen en acties duurzamer te zijn als ze van binnenuit ontstaan. Dit alles pleit dus voor een partnerschap klant-adviseur, waarbij beiden een gelijkwaardige inbreng hebben.

Duurzame waarden en resultaten

Ik ben ervan overtuigd dat de resultaten van om het even welk ontwikkelingsproces maar duurzaam zijn als ze ontstaan vanuit fundamentele waarden. Langetermijneffecten op het geheel moeten altijd mee in overweging worden genomen. Ook in mijn privéleven handel ik vanuit die overtuiging. Mijn keuze voor autodelen, vrijwilligerswerk en engagement in een multiculturele buurt vormen hier maar enkele voorbeelden van.

Kernwaarden zijn voor mij:

 • Authenticiteit
  In elke samenwerking streef ik naar een gemeend, oprecht contact. Ik kies hierbij bewust om geen ‘rol’ te spelen: als trainer-coach-consultant ben ik gewoon mezelf.
 • Duurzaamheid
  In elk traject wil ik het langetermijneffect op de cliënt en zijn ruimere context betrekken. Verder kies ik ervoor om ook in mijn werk mijn “ecologische voetafdruk” zo klein mogelijk te houden. Ten slotte impliceert duurzaamheid ook integer en ethisch werken.
 • Gelijkwaardigheid
  Alle cliënten zijn voor mij gelijkwaardig, los van hiërarchie, sociale achtergrond enz.
  Verschillen tussen mensen hoeven geen belemmering te vormen, maar zijn juist verrijkend.
  Ook in de coach-cliëntrelatie streef ik naar een gelijkwaardig partnerschap.
 • Kwaliteit
  Bij mij geen “goedkope confectie”, maar degelijk maatwerk. … elke opdracht is nieuw, elke cliënt of deelnemersgroep verdient evenveel aandacht. Ik blijf dus permanent zoeken naar verbetering, naar een aanpak die afgestemd is op de noden van mijn cliënt.
 • Openheid
  Als trainer-coach-procesbegeleider met focus op communicatie ben ik het aan mezelf verplicht om een voorbeeld te zijn van open communicatie en feedback. Daarnaast wil ik ook ontvankelijk zijn voor de input en signalen van anderen. Openheid dus zowel als zender als als ontvanger.