Sectoren

De voorbije 15 jaren werkte Liesbeth Wuyts voor zeer diverse klantorganisaties in de profit, social profit en overheidssector. Dit deed ze zowel onder eigen naam als in opdracht van gerenommeerde trainings- en consultancy-aanbieders (SD Worx, Quintessence, Ampersandt, HR Professionals). Enkele sectoren waarbinnen ze werkte, zijn:

  • Logistieke sector
  • Dienstensector
  • Chemie
  • Ziekenhuissector
  • Vlaamse, federale en lokale overheden
  • Ngo-sector
  • Kringloopsector
  • Tewerkstelling en opleiding

Ook Liesbeth’s partners hebben ruime ervaring in zowel overheid, profit als social profit.

 

Enkele klanten aan het woord

“Liesbeth voelde ons goed aan als team en als individuen.  De vinger op de wonde kunnen/durven leggen en er tegelijkertijd voor zorgen dat dit gebeurt in een constructieve sfeer: niet altijd een makkelijke opdracht, maar als team zijn we hierbij zeker op de goede weg gezet.”      – Peter Parmentier, Afdelingshoofd afdeling Studietoelagen, AHOVOKS, Vlaamse Overheid

“Liesbeth laat haar trainingen maximaal aansluiten bij de praktijk van de klant. Ze schenkt hieraan bijzondere aandacht bij de voorbereiding van het lesprogramma. Door haar gedreven aanpak weet Liesbeth haar publiek te enthousiasmeren en te boeien. We kregen veel lovende feedback van de deelnemers over haar training rond leiderschapsvaardigheden.“
–       Hans Destrycker, Stafmedewerker P&O, Agentschap Ondernemen, Vlaamse Overheid

“Ik wil je heel graag nog eens bedanken voor alle tips die je meegegeven hebt in de opleiding! Ik heb er in die korte periode al veel aan gehad en merk al kleine verschillen in mijn manier van reageren. … Ik blijf er verder aan werken, want het goede gevoel dat ik eraan overhoud is nu al beduidend groter dan de schrik om iets te durven zeggen.”   – uit de mail van M.S., deelnemer opleiding Assertiviteit, Vlaamse Overheid

“Liesbeth heeft voor het grootste deel voor het welslagen van onze teamcoaching gezorgd, zowel door het traject dat ze voorstelde (waarbij de individuele intakes vooraf essentieel bleken) als door de manier waarop zij de sessies zelf begeleidde.”  – “Het teamcoachingstraject wierp zeker zijn vruchten af. We kwamen dichter bij elkaar en leerden beter communiceren. Liesbeth begeleidde ons op een zeer professionele en aangename manier.”  –  “Als team hebben we stappen vooruit gezet, maar daarnaast bood het traject ook de mogelijkheid om als individu meer inzicht te verwerven in het feit dat ieder zijn/haar eigen “handleiding” heeft.”
–      leden van het team Gezondheid (Afdeling Zorginspectie – Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – Vlaamse Overheid)

“In al die jaren dat ik op de vormingsdienst werkte, hebben maar enkele partners een blijvende indruk nagelaten. Het indrukwekkende bij Liesbeth? Haar zeer professionele aanpak en haar talent om te kunnen omgaan met alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen.”
–       Josée Van Rompaey, Vormingsdienst Provincie Antwerpen

 “Bedankt! Ik merk dat alle drie de coachees heel ijverig met de coachingissues aan de slag zijn- en het resultaat is echt wel al voelbaar.”
–     uit mail Inge Weber, Directeur Artsen Zonder Vakantie

“Door de leiderschapstraining van Liesbeth ben ik me veel bewuster gaan bezighouden met de manier waarop ik communiceer. Het complexe proces van communicatie bracht ze mooi in kaart, en we kregen ook praktische tips en feedback. Door de afwisselende en interactieve aanpak was het bovendien een aangename leerervaring. Dergelijke training zou elke leidinggevende moeten volgen.”
–       Jurgen Foubert, Control System Engineer, Ineos NV

“Liesbeth past haar opleiding “Hefboom naar beter communiceren” aan in functie van ieders verwachtingen. We werkten zeer praktijkgericht met eigen cases. Ik heb er veel van opgestoken !”
–       Hilde Verstreken, Manager Ondersteunende Diensten, SD Worx

“Het is fijn in Liesbeth geen aanbieder maar een partner te hebben, die niet zo snel tevreden is en blijft meedenken hoe we ervoor zorgen dat de deelnemers maximaal leereffect bereiken.”
–       Patricia Van den Bossche, Agentschap voor Overheidspersoneel, Vlaamse Overheid

 “Liesbeth vertelt op een vlotte, aangename manier en steunt haar betoog op concrete, uit het dagelijks leven gegrepen voorbeelden. Een aanrader!”
–       Karien Deboosere, Accountmanager Agentschap Ondernemen, Vlaamse Overheid

 “De opleiding die ik bij Liesbeth volgde, was voor mij een goede balans tussen theorie en praktische oefeningen, waarbij er naast nuttige bevestigingen toch behoorlijk wat Aha-erlebnissen rond de thematiek naar boven kwamen, kennis die dagelijks toepasbaar is.”
–       Koen Ruiters, Agentschap Ondernemen